Gemengerot

Schäffen

Mike GREIVELDINGER

  • Comité Section CSV: Membre
  • Echevin
  • Alter: 45

Pierre SINGER

  • Comité Section CSV: Trésorier
  • Echevin
  • Alter: 74

Gemengeréit

Gaston THIEL

  • Comité Section CSV: Membre
  • Member vum Gemengerot
  • Alter: 71