Nicole Weber
64, Employée de l'Etat en retraite
Nicole Weber
  • Employée de l’Etat en retraite
  • Member an der Emweltkommissioun
  • Comitémember vun Natur an Emwelt Haff Réimech